Het Stift-Weerselo

Het Stift

Het Stift

Het Stift in Weerselo is een eeuwenoud beschermd dorpsgezicht.
Een voormalig Benedictijnenklooster uit de 12e eeuw en vanaf de 14e eeuw een Stift, waar ongehuwde dames van adel woonden. Heden bestaat het nog uit de Stiftskerk, de Stiftsschool, de Stiftshuizen en restaurant de Stiftsschuur.

Een aantal keren per jaar worden er kleine markten en evenementen gehouden. In de Stiftskerk zijn met regelmaat klassieke concerten te bezoeken, bezoek hiervoor de site van Stiftsconcerten Weerselo.

Benedictijnen kloosterHet Stift

De naam Stift staat voor het stichten en betekent geestelijke stichting. Daarmee bedoelde men een gebouw voor personen die in kloosterlijk verband samenwoonden en werkten. Maar, niet alle kloosters kunnen Stiften worden genoemd, want onder een Stift begreep men die geestelijke stichtingen waar alleen ongehuwde dames uit de adel werden toegelaten. Het Stift in Weerselo is eerst een Benedictijnenklooster geweest, dat na eeuwen omgezet werd in een Stift, waar de adel kwam om een goede opvoeding te krijgen.